Led lampor är mer skonsam för miljön

Att belysning är något som skulle kunna vara en miljöbov är det inte många som känner till. Lampor med gammal teknik som halogen släpper ut koldioxid i atmosfären och är indirekt farligt för miljön. Även vanliga glödlampor som finns i svenska hushåll innehåller kvicksilver som är farligt både för människa och miljö och skapar stora problem om metallen når ut i våra vattendrag. Led lampan å andra sidan är helt fritt från kvicksilver och släpper ut betydligt mindre koldioxid i atmosfären. Led lampor används i en allt större utsträckning numera och används flitigt inom skogsbruk och lantbruk, från stora entreprenadsmaskiner till mindre traktorer.

 

Arbetsbelysning inom entreprenad

Fördelen med led inom entreprenad är inte bara miljömässiga utan även rent praktiska. Den absolut största fördelen är att arbetsbelysning led ger betydligt mer ljus vid watt effekt som halogen vilket är positivt då traktorernas elsystem är relativt klena sett till dess fordonets storlek. Arbetsbelysning har traditionellt sätt dominerats av energislukande halogen lampor fram tills Xenon lampan slog igenom. Xenon används fortfarande i en ganska stor utsträckning både inom arbetsbelysning men också varningsljus. Rotorljusramper med Xenon är vanligt förekommande även om led teknologin även här dominerar användandet i stor utsträckning.

Läs mer →

Din matvanor påverkar miljön

Maten har en stor inverkan på miljön vilket många kanske inte känner till. Det här inslaget från TV4 Nyhetsmorgon är idag lika aktuellt som för snart två år sedan. Här lär vi oss om hur maten har en stor klimatpåverkan, och utmaningen kretsar kring foder, gödselhantering och utsläpp.

Läs mer →